Velkommen til Fjell Turlag

Fjell seniorgruppe på tur til Vardafjell og Russerstigen.
Fjell seniorgruppe på tur til Vardafjell og Russerstigen. Foto: André Marton Pedersen

Fjell Turlag er et lokallag under Bergen og Hordaland Turlag/Den Norske Turistforening. Vårt mål er å få flest mulig folk ut på tur. Du kan bli medlem i Fjell Turlag her.

I samarbeid med:

Fjell kommune