Avlyst Topptur til Oksen i Hardanger (19-30 år) Hike to Mount Oksen (19-30 years)

Fellestur

Fra dato
14. september 2019 kl. 08:00
Til dato
15. september 2019
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Ungdom
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Telt, Solnedgang, Utsikt, Student, Hardanger, Oksen, Lavo
Arrangører
DNT ung Bergen, Bergen og Hordaland Turlag
Turområde
Stølsheimen, Bergsdalen og Vossefjellene (se kart)
Turkode
545
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst.

Bli med oss denne helgen på tur til Oksen i Hardanger! Oksen i Hardanger er kjent for å ha noe av den beste utsikten i området. Toppen er 1 241 moh og har panoramautsikt over hele Hardanger, Folgefonna, Vossefjellene, Hardangervidda og Hardangerjøkulen. 

Dato: 14.-15. september. OBS! Denne turen er væravhengig. Turen er i utgangspunktet en overnattingstur, men kan bli en dagstur ved dårlig vær. 

Oppmøtetid og -sted:  kl.11 xxxx

Turledere: Siri, tlf. 95923278 + 

Turbeskrivelse: 

Lørdag: Vi setter oss i bilene og kjører opp til starten av turstien til Oksen, Tjoflot i Hardanger. Her er det en parkeringsplass. Turen starter på ca. 250 moh og fortsetter på traktorsti et stykke oppover. Går over til sti gjennom skog ved Vindhovden (ca. 600 moh). Her ligger en vakker seterstue. Siste del av turen fortsetter med jevn og brattere stigning opp til toppen. De siste 100 moh har en mer forsiktig stigning. På toppen lar vi panoramautsikten synke inn før vi tar frem primusene og koser oss med en god middag for kvelden. Ved eventuell overnatting setter vi opp leir ved stølen på Vindhovden.

Turen beregnes til å ta ca. 3,5 timer opp til toppen inkludert pauser. Lengde: 4,3 km. 

Søndag: Vi våkner opp til morgenkaffe og utsikt rett utenfor teltdøren. Vi spiser en god frokost før vi pakker sammen leiren og gjør oss klar for å gå ned mot bilene igjen.   

Transport: Kjøreturen tar ca. 2,5 timer én vei. Vi kjører sammen ned igjen søndag kveld. Gi gjerne beskjed ved påmelding om du kan disponere bil. Drivstoff- og bompengeutgifter deles på antall pers i bilene. 

Mat: Ta med niste og snacks til begge dagene, samt frokost søndag. Turledere ordner med en god middag til lørdagen. Husk matboks/tallerken og bestikk.  

Utstyr: Viktig å ha med varme klær, vanntett tøy, gode fjellsko, liggeunderlag, sovepose og hodelykt. Ellers kan dere bruke DNTs sommerpakkeliste som hjelp under pakkingen, men denne er omfattende og alt vil ikke være nødvendig. Husk kamera: utsikten er verdt å forevige! 

Generelle vilkår: Les Generelle vilkår for deltakelse på Bergen og Hordaland sine turer 

Kart: Rabatterte priser på kart i tursenteret. 

Pris: 200 kr for medlem, 500 kr for ikke-medlem. Prisen inkluderer turledelse, lån av utstyr og middag lørdagskveld. Turledere kooridnerer sikkerhetsutstyr. Dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn her.   

Spørsmål? Ta kontakt med administrasjonen på epost: bht@dnt.no eller tlf. 55 30 48 50

Join us this weekend on a trip to Mount Oksen in Hardanger! Mount Oksen in Hardanger is known to have some of the best views in the area. The top is 1241 meters above sea level and has panoramic views of the Hardanger, Folgefonna, Vosse Mountains, Hardangervidda and Hardangerjøkulen.

Date: August 18 - 19.

NB! This trip is weather dependent. The trip is basically an overnight trip, but can be a day trip in bad weather.

 

Meeting point and time: 11 am at Bergen Bus Station, Perrong M.

 

Tour guides: Nina, tel. 93857345 and Alva, tel. 90500380

 

Tour description:

 

Saturday: We drive to the start of the hiking trail to Mount Oksen, at Tjoflot in Hardanger. Here there is a parking lot. The tour starts at approx. 250 m and continue on the tractor path. The trail goes through the woods and at the Vindhovden (about 600 mph) there is a beautiful small cabin. The last part of the trip continues with steady and steeper climbing to the top. The last 100 m are less steep. At the top we allow the panoramic view to sink in before we ensemble our primus/stoves and enjoy a good dinner for the evening. In case of good weather and the wish to spend the night, we will set up camp by the small cabin at Vindhovden.

 

The trip is calculated to take approx. 3.5 hours up to the top including breaks. Length: 4.3 km.

 

Sunday: We wake up to morning coffee and views right outside the tent door. We eat a good breakfast before we pack the camp and get ready to hike down to the car again.

Transport: The drive takes approx. 2.5 hours one way. We drive together down again Sunday evening. Please let us know by signing up if you can use a car. Fuel and bunk expenses are divided by the number of people in the cars.

 

Food: Bring both lunches and snacks to both days, as well as Sunday lunch. Tour guides arrange a good dinner for Saturday. Remember the food box / dish and cutlery.

 

Equipment: Important to wear warm clothing, waterproof clothing, good hiking shoes, sleeping pad, sleeping bag and headlamp. Otherwise, you can use DNT's summer packing list as a guide to packing, but this is comprehensive and everything will not be necessary. Remember camera: the view is worth the effort! https://www.dnt.no/artikler/turtips/7080-pakkeliste-sommer/

 

General terms: Read General terms for participation in Bergen and Hordaland's tours

https://www.bergenoghordalandturlag.no/Generelle%20vilk%C3%A5r/

 

Map: Discounted prices on maps in Tursenteret in Marken.

 

Price: 200 NOK for member, 500 NOK for non-member. The price includes tour management, equipment loan and dinner Saturday night. Tour guides are coordinating safety equipment. If you are not a member, you can register.

 

Questions? Contact the administration by email: silje.valla@dnt.no or tel. 55 33 58 21

Topptur til Oksen i Hardanger (19-30 år)

Bli med oss denne helgen på tur til Oksen i Hardanger! Oksen i Hardanger er kjent for å ha noe av den beste utsikten i området. Toppen er 1 241 moh og har ...

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Samuel Andreas Nistad Flaten
  • Siri Kleppe Reintz