Spjeldsfjellet fra Fjæreide

Onsdag 9.5.18 gikk  seniorgruppen til Spjeldsfjellet. 

Matpause på toppen.
Matpause på toppen. Foto: Mai Wergeland Villanger

40 stykker pluss en hund deltok i det flotte vår været. Turen gikk fint og alle kom vel tilbake til bilene. Takk for turen.

Foto: Mai Wergeland Villanger
Foto: Mai Wergeland Villanger