Fjell Turlag trenger DEG!

Fjell Turlag har mange oppgaver fremover. Vi trenger flere frivillige til å hjelpe oss!

Turlaget har startet rehabilitering av "Turlagshuset" på Fjell, som skal bli en base for mye aktivitet i fremtiden. Her skal det bli "hovedkvarter" for alle gruppene våre, både barn, ungdom, voksne og seniorer, og verksted for dugnadsgruppen!

Første prioritet er å få huset tett og stoppe forfallet, slik at det kan rehabiliteres innvendig. Som bildene viser har det allerede skjedd mye utvendig.

I tillegg til huset har vi mye godt arbeid med tilrettelegging, merking og vedlikehold av stier og turløyper i mange av de flotte turområdene vi har i kommunen.

For å klare dette trenger vi flere frivillige!

Dersom DU liker å ta i et tak utendørs, ta kontakt! Vi kan tilby givende arbeid og et godt miljø :-)

Ta kontakt med dugnadssjef Sigurd Hope på telefon 90161524, eller registrer deg under!

Løypedugnad
Løypedugnad
Turlagshuset var i dårlig forfatning når vi begynte
Turlagshuset var i dårlig forfatning når vi begynte
Kledning på to sider er skiftet
Kledning på to sider er skiftet
Nesten DNT-rødt :-)
Nesten DNT-rødt :-)