Fjell Turlag BLIR TIL SOTRA ØYGARDEN TURLAG

Fjell seniorgruppe på tur til Vardafjell og Russerstigen, juni 2016.
Fjell seniorgruppe på tur til Vardafjell og Russerstigen, juni 2016. Foto: André Marton Pedersen

Fjell Turlag er slått saman med Sotra-Øygarden Turlag og Sund Turlag til "nye" Sotra Øygarden Turlag!

Fjell sine gamle sider vert ikkje oppdaterte, for informasjon om turlaget, aktivitetar mm. gå til nye sider:

https://sotraoygarden.dnt.no/